Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2015

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ;
Κατά γενική ομολογία , οι ερχόμενες εκλογές πάσχουν όσο ποτέ άλλοτε, από σοβαρή ενημέρωση του κόσμου. Η σοβαρή και αντικειμενική πληροφόρηση των πολιτών , για τα προγράμματα και τις θέσεις των κομμάτων , ποτέ δεν κάνει κακό...Ίσα - ίσα ενισχύει τη Δημοκρατία , διότι οι επιλογές τους αντιστοιχούν κατά τρόπο ευθύ και άμεσο με τη βούλησή τους. Η έλλειψη πραγματικής ενημέρωσης, οδηγεί τον κόσμο σε επιλογές όχι με βάση τα προγράμματα των κομμάτων , αλλά με βάση τις εντυπώσεις ...Αλλ' αυτό αποδυναμώνει τη Δημοκρατία . Γιατί πολύ γρήγορα αποκαλύπτεται , ότι οι κατέχοντες την εξουσία , βρίσκονται μακριά από την πραγματική λαϊκή βούληση. Κι αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα στη λειτουργία της Δημοκρατίας , αλλά και για τη λήψη σοβαρών αποφάσεων από την εκάστοτε κυβέρνηση....
ΛΑΪΚΪΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ..............................
Το πρώτο μεγάλο θύμα του λαϊκισμού είναι η κοινή λογική , γιατί δημουργεί μια επίπλαστη συναισθηματική ικανοποίηση και ψυχολογική εκτόνωση στους πελάτες-ψηφοφόρους ,χωρίς να χρειάζεται καμία απόδειξη ή σοβαρή επιχειρηματολογία ....Οι επολογές των ψηφοφόρων δεν απαιτούν τεκμηριωμένες προτάσεις και πλήρη προγράμματα και κατά τούτο, παύουν να είνα ορθολογικές . Τους αρκεί η ταύτιση με τα συνθήματα και τις λέξεις κλειδιά του λαϊκιστή ,και η ικανοποίηση που απορρέει από αυτή την ταύτιση....Εν προκειμένω βέβαια , το μείζον ζήτημα δεν είναι ο λαϊκιστής, αλλά το κοινωνικό σώμα που γαλουχείται και ταυτίζεται με αυτά τα συνθήματα , καθώς και τα ιδιαίτερα πολιτικά και κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά που αυτό εμφανίζει ......