Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2015

ΛΑΪΚΪΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ..............................
Το πρώτο μεγάλο θύμα του λαϊκισμού είναι η κοινή λογική , γιατί δημουργεί μια επίπλαστη συναισθηματική ικανοποίηση και ψυχολογική εκτόνωση στους πελάτες-ψηφοφόρους ,χωρίς να χρειάζεται καμία απόδειξη ή σοβαρή επιχειρηματολογία ....Οι επολογές των ψηφοφόρων δεν απαιτούν τεκμηριωμένες προτάσεις και πλήρη προγράμματα και κατά τούτο, παύουν να είνα ορθολογικές . Τους αρκεί η ταύτιση με τα συνθήματα και τις λέξεις κλειδιά του λαϊκιστή ,και η ικανοποίηση που απορρέει από αυτή την ταύτιση....Εν προκειμένω βέβαια , το μείζον ζήτημα δεν είναι ο λαϊκιστής, αλλά το κοινωνικό σώμα που γαλουχείται και ταυτίζεται με αυτά τα συνθήματα , καθώς και τα ιδιαίτερα πολιτικά και κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά που αυτό εμφανίζει ......

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου