Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

EUROSTAT: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 2007


epp.eurostat.ec.europa.eu_cache_ITY_PUBLIC_2-26042011-AP_EN_2-26042011-AP-EN
Σύμφωνα με την έκθεση της Eurostat (General government deficit and debt - Greece) η οποία συντάχθηκε βάσει των προτύπων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA 95) τόσο τα στοιχεία για το έλλειμμα όσο και τα στοιχεία για το χρέος αναθεωρούνται επί τη βάσει νέων δεδομένων.

Έτσι, το δημοσιονομικό έλλειμμα ανά έτος:
Το 2007 στο 6,4% του ΑΕΠ (14,5 δισ. ευρώ)
Το 2008 στο 9,8% του ΑΕΠ (23,1 δισ. ευρώ)
Το 2009 στο 15,4% του ΑΕΠ (36,3 δισ. ευρώ)
Το 2010 στο 10,5% του ΑΕΠ (24,19 δισ. ευρώ)
Το δημόσιο χρέος ανά έτος:
Το 2007 τοποθετείται στο 105,4% του ΑΕΠ (239 δισ. ευρώ)
Το 2008 στο 110,7% του ΑΕΠ (262,3 δισ. ευρώ)
Το 2009 στο 127,1% του ΑΕΠ (298,7 δισ. ευρώ)
Το 2010 στο 142,8% του ΑΕΠ (328,5 δισ. ευρώ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου